Documente

Iulie 2018

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 29.08.2018, ora 12:00 / 30.08.2018, ora 12:00

Buletin de Vot prin Corespondență – AGOA 29.08.2018, ora 12:00 / 30.08.2018, ora 12:00

PRECIZĂRI PRIVIND NUMĂRUL TOTAL DE ACȚIUNI

Procură specială

Proiect al Hotărârii AGOA

Convocator al AGOA

Propunerea d-nei Mihalache Maria

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 30.07.2018, ora 12:00 / 31.07.2018, ora 12:00

Buletin de Vot prin Corespondență

PRECIZĂRI PRIVIND NUMĂRUL TOTAL DE ACȚIUNI

Procură specială

Proiect al Hotărârii AGOA

Convocator al AGOA

Aprilie 2016

Hotărârea AGOA nr. 1 din 28.04.2016 catre BVB

Hotărârea AGEA nr. 2 din 28.04.2016

Situatiile financiare 2015 si raportul auditorului independent

Martie 2016

Decizia CA nr. 2 din 21.03.2016_

Convocator AGOA 27.04.16

Convocator AGEA 27.04.16

Februarie 2016

Decizia 2663

Decembrie 2015

buletin de vot prin corespondenţă AGEA 28.12.2015

buletin de vot prin corespondenţă AGOA 28.12.2015

convocator AGEA 28.12.2015

convocator AGOA 28.12.2015

draft Hotărâre AGOA nr. 6 din 28.12.2015

împuternicire specială AGEA 28.12.2015

împuternicire specială AGOA 28.12.2015

număr de acţiuni şi drepturi de vot

raport Consiliu de Administraţie cu privire la capitalul social

Noembrie 2015

Rezultate vot AGOA 02.11.2015

Hotărârea AGOA nr. 5 din 02.11.2015

buletin de vot prin corespondenţă AGOA 02.11.2015

nota de fundamentare a Consiliului de Administraţie

număr de acţiuni şi drepturi de vot

ordine de zi AGOA 02.11.2015

procură specială AGOA 02.11.2015

proiect hotărâre AGOA 02.11.2015

convocator AGOA 02.11.2015

Septembrie 2015

rezultate vot AGOA 07.09.2015

Hotararea AGOA nr. 4 din 07.09.2015

ordine de zi AGOA 07.09.2015

procură specială AGOA 07.09.2015

proiect de hotărâre AGOA 07.09.2015

convocator AGOA 07.09.2015

număr total de acţiuni şi drepturi de vot

buletin de vot prin corespondenţă AGOA 07.09.2015

Iunie 2015

Procură specială AGOA 29.06.2015

Draft hotărâre AGOA 29.06.2015

Număr total de acţiuni şi drepturi de vot la data convocării AGOA

Convocator AGOA

Buletin de vot prin corespondenţă

Hotărârea AGOA nr.3 din 29.06.2015

Rezultate vot AGOA 29.06.2015

Aprilie 2015

Situatii Financiare 31 dec 2014

Raport Consiliu de Administraţie

Rezultate vot AGOA 29.04.2015

Hotărârea AGOA nr. 2 din 29.04.2015

ordine de zi AGOA 29.04.2015

proiect de hotărâre AGOA 29.04.2015

procură specială de reprezentare în AGOA 29.04.2015

convocator AGOA 29.04.2015

număr total de acţiuni şi drepturi de vot la data convocării AGOA

buletin de vot prin corespondenţă AGOA 29.04.2015

 

Martie 2015

Nota de fundametare

Ordinea de zi AGEA 23.03.2015

“Convocator AGEA 23.03.2015

Proiectul hotararii

Raportul CA

Precizare privind numarul total de actiuni

Buletin de vot

Procura speciala

 

Anul 2014

Erată convocator

Raport preliminar gestiune CA 2013

Bilant preliminar gerom 2013

Convocator AGOA 05.05.2014

Draft hotărâre AGOA 05.05.2014

Numărul de acţiuni si drepturi de vot

Procura speciala

Buletin de vot prin corespondenta

Informare pct. 1 si 2 de pe ordinea de zi

Informare pct. 3 de pe ordinea de zi

Informare pct. 4 de pe ordinea de zi

Informare pct. 5 de pe ordinea de zi

Informare pct. 6 de pe ordinea de zi

Informare pct. 8-12 de pe ordinea de zi

Informare pct. 16 de pe ordinea de zi

 

 

Buletin de vot prin corespondenţă AGEA

Buletin de vot prin corespondenţă AGOA

Convocator AGEA 17.02.2014

Convocator AGOA 17.02.2014

Draft Hotărâre AGEA

Draft Hotărâre AGOA

Număr de acţiuni şi drepturile de vot

Procură specială de reprezentare AGEA

Procură specială de reprezentare AGOA

 

 

Buletin de vot prin corespondenţă AGEA

Buletin de vot prin corespondenţă AGOA

Informare număr acţiuni

Informare

Nota de fundamentare AGEA 24.06.2013

Nota de fundamentare pct. 1 – 4 AGOA 24.06.2013

Nota de fundamentare pct. 5 – 6 AGOA 24.06.2013

Procură specială reprezentare AGEA 24.06.2013

Procură specială reprezentare AGOA 24.06.2013

Proiect hotărâre AGEA

Proiect hotărâre AGOA

Raport BVB de convocare AGA

Raport CNVM de convocare AGA

 

Convocator AGEA 24.06.2013

Convocator AGOA 24.06.2013

Ordine de zi AGOA

Ordine de zi AGEA

 

Raport curent catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

Raport Curent catre Bursa de Valori Bucuresti

Rezultatele Votului Exercitat de catre Actionarii SC Gerom SA in Cadrul Adunarii Generale Ordinare- 30.07.2012

Hotararea Nr. 2 AGA 30.07.2012

 

Buletin de vot prin corespondenţă

Procură specială de reprezentare

Număr acţiuni şi drepturi de vot în AGOA

Convocator

Buletin de vot prin corespondenţă